BYTOVÉ DOMY U LETŇANSKÉHO PARKU, PROSTOR U ULICE BERANOVÝCH, PRAHA 18 - LETŇANY. PROJEKT - LISTOPAD 2011. URBANISTICKÝ KONCEPT SVOU HORIZONTÁLNÍ KOMPOZICÍ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ LINEÁRNÍ URBANISTICKOU STRUKTURU PANELOVÝCH DOMŮ A MEGASTRUKTURU BYTOVÉHO SOUBORU NOVÉ LETŇANY. ŘEŠENÝ DŮM JE ROZDĚLEN NA DVA OBJEKTY, JEŽ SE OD SEBE LIŠÍ SVOU HMOTOU A ARCHITEKTONICKÝM POJETÍM. DŮVODEM ROZDĚLENÍ OBJEKTU JE SNAHA PŘIBLÍŽIT MENŠÍ BODOVÝ OBJEKT MĚŘÍTKU PŘILÉHAJÍCÍHO SOUBORU RODINNÝCH DOMŮ A PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ VILADOMŮ. VĚTŠÍ, HORIZONTÁLNĚ POJATÝ OBJEKT SVÝM MĚŘÍTKEM A POJETÍM REAGUJE NA STÁVAJÍCÍ LINEÁRNÍ ZÁSTAVBU PANELOVÝCH DOMŮ. ARCHITEKTONICKÉ ODLIŠNOSTI OD STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY BYLO DOSAŽENO DYNAMICKY ŘEŠENOU FASÁDOU, KDY JSOU NA JEDNODUCHÝ HORIZONTÁLNÍ ČTYŘPODLAŽNÍ HRANOLOVÝ DŘÍK PŘISAZENY V KAŽDÉM PODLAŽÍ VYKONZOLOVANÉ KORPUSY. FASÁDA BODOVÉHO OBJEKTU JE OZVLÁŠTNĚNA NEPRAVIDELNÝM PROLAMOVÁNÍM. NÁVRH SE NEOMEZUJE POUZE NA SAMOTNÝ OBJEKT, ALE ŘEŠÍ PŘEDMĚTNÉ ÚZEMÍ JAKO CELEK. PROSTOROVÉ UVOLNĚNÍ PARTERU UMOŽNILO VYTVOŘENÍ SKUTEČNĚ KVALITNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU S MNOŽSTVÍM NOVÝCH ZELENÝCH A ODPOČINKOVÝCH PLOCH. PROJEKT JE FÁZI STAVEBNÍHO POVOLENÍ.