NÁVRH RODINNÉHO DOMU NA POZEMKU, JEŽ JE SOUČÁSTÍ 1.ETAPY OBYTNÉHO SOUBORU V LOKALITĚ RAJSKÝ VRCH. PRAHA 14. JEDNÁ SE O OBJEKT SE DVĚMA NADZEMNÍMI A JEDNÍM POLOZAPUŠTĚNÝM PODZEMNÍM PODLAŽÍM, S PLOCHOU STŘECHOU A VESTAVĚNOU GARÁŽÍ. DŮM MÁ VELMI NEPRAVIDELNÝ TVAR, VYCHÁZEJÍCÍ Z TVARU POZEMKU. DOMINANTNÍ HMOTA 1.NP JE UMÍSTĚNA NA USTUPUJÍCÍ PODNOŽÍ 1.PP, HMOTA 2.NP JE ROVNĚŽ USTUPUJÍCÍ. DŮM SVÝM PŮDORYSEM KOPÍRUJE ZÁPADNÍ, SEVERNÍ A VÝCHODNÍ HRANICI POZEMKU TAK, ABY NA JIŽNÍ STRANĚ POZEMKU VZNIKL CO NEJVĚTŠÍ PROSTOR PRO POBYTOVOU ZAHRADU. PŮDORYS DOMU VE TVARU PÍSMENE U ZÁROVEŇ, VZHLEDEM K HUSTÉ OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ, VYTVÁŘÍ INTIMNĚJŠÍ VENKOVNÍ PROSTOR, KRYTÝ PŘED POHLEDY Z OKOLNÍCH PARCEL. TENTO VNĚJŠÍ PROSTOR NAVAZUJE NA HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR V 1.NP. SPOLEČENSKÁ ČÁST DOMU SE NACHÁZÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI 1.NP A JE PŘÍMO NAPOJENA NA PROSTOR ZAHRADY, SOUKROMÁ ČÁST DĚTÍ S LOŽNICEMI JE UMÍSTĚNA V ZÁPADNÍM KŘÍDLE 1.NP. SOUKROMÁ ČÁST RODIČŮ SE NACHÁZÍ VE 2.NP. VE VÝCHODNÍM KŘÍDLE 1.NP JE NAVRŽENA OBYTNÁ JEDNOTKA PRARODIČŮ. SOUKROMÁ ČÁST RODIČŮ SE NACHÁZÍ VE 2.NP. V POLOZAPUŠTĚNÉ USTOUPENÉ HMOTĚ 1.PP JE PAK NAVRŽENO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ DOMU A GARÁŽ.