RADNICE MČ PRAHA 11 –ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NA HÁJÍCH JE VYMEZENO ZE SEVERU ULICÍ OPATOVSKOU S DOPRAVNĚ VÝZNAMNOU SVĚTELNĚ ŘÍZENOU KŘIŽOVATKOU, Z VÝCHODU ULICÍ BAJKONURSKOU A Z JIHU PAK ULICÍ TATARKOVOU. NÁŠ NÁVRH VYCHÁZÍ Z URBANISTICKÉHO ZÁMĚRU VLOŽIT DO ORTOGONÁLNÍHO HMOTOVÉ STRUKTURY SÍDLIŠTĚ NOVÝ TVAR PŮSOBÍCÍ SVÝM ARCHITEKTONICKÝM ZTVÁRNĚNÍM JAKO KONTRAPUNKT KE STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBĚ. ZÁROVEŇ JSME USILOVALI ZA POMOCI ARCHITEKTONICKÝCH PROSTŘEDKŮ O ZŘETELNOU PODPORU SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU BUDOVY PŘI ZACHOVÁNÍ ROZUMNÉHO MĚŘÍTKA V URBANISTICKÉM KONTEXTU OKOLNÍ ZÁSTAVBY. NAVRŽENÁ BUDOVA RADNICE PŘIPOMÍNÁ V SEVERNÍ ČÁSTI SVÝM PŮDORYSNÝM TVAREM ROZEVŘENOU KNIHU, KTERÁ UMOŽŇUJE POHODLNÝ VSTUP DO OBJEKTU A ZÁROVEŇ PROSTOROVĚ DOTVÁŘÍ MALOU PIAZZETTU V BLÍZKOSTI STANICE METRA. SVOU OMEZENOU PODLAŽNOSTÍ A HORIZONTÁLNÍ HMOTOU OKOLNÍ ZÁSTAVBU VHODNĚ DOPLŇUJE. DOCHÁZÍ TAK K DIALOGU HORIZONTÁLY A VERTIKÁLY. NOVÁ RADNICE BY MĚLA BÝT OTEVŘENÁ, PŘEHLEDNÁ A PŘÍVĚTIVÁ PRO VŠECHNY PŘÍCHOZÍ, ZAMĚSTNANCE NEVNÍMAJE. MĚLA BY BÝT TÉŽ VARIABILNÍ VE SVÝCH VNITŘNÍCH PROSTOROVÝCH MOŽNOSTECH, KTERÉ BY MĚLY SATUROVAT BUDOUCÍ POTŘEBY KOMUNÁLNÍ EXEKUTIVY. PROSKLENÝ FASÁDNÍ PLÁŠT´, V NĚMŽ SE ZRCADLÍ PŘILEHLÝ PARK EVOKUJE VZDUŠNOU TRANSPARENTNÍ BUDOVU.