DALŠÍ >

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LEDOVÁ VĚŽ, PRAHA 4 - PANKRÁC. LEDOVÁ VĚŽ JE KONCIPOVÁNA JAKO 16-TIPODLAŽNÍ, 65M VÝŠKY DOSAHUJÍCÍ OBJEKT S DYNAMICKY VZHŮRU A K ZÁPADU SE ZVĚTŠUJÍCÍM VYKONZOLOVÁNÍM. KONSTRUKČNĚ BYLA ZVOLENA SKELETOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE S PROMĚNLIVÝM MODULEM, ZALOŽENÝM NA ROZNÁŠECÍ DESCE NAD PARAPETEM VE VÝŠCE CCA 9M. OTEVŘENÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HORIZONTÁLNÍM RASTREM CLONÍCÍCH LAMEL Z HLINÍKU, VYTVÁŘÍ JEDNODUCHÝ, PRO DIVÁKA SNADNO ZAPAMATOVATELNÝ VZOR, KTERÝ EVOKUJE KRYSTALICKÝ LEDOVÝ VJEM.