DALŠÍ >

DOSTAVBA A NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, PRAHA 4. PROJEKT - ČERVEN 2007. NÁVRH ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KRYSTAL JE KONCIPOVÁN JAKO 10-TI PODLAŽNÍ, V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ 48 METRŮ VYSOKÝ LINEÁRNÍ OBJEKT. ŘEŠENÍ HLAVNÍ HMOTY OBJEKTU JE SMĚREM DO ULICE BUDĚJOVICKÉ UMOCNĚNO ZDVÍHAJÍCÍ SE ATIKOU A DYNAMICKÝM VERTIKÁLNÍM ŘASENÍM FASÁDNÍ DRAPÉRIE, ZATÍMCO SMĚREM K ULICI 5. KVĚTNA JE FASÁDA ŘEŠENA JAKO HLADKÁ A NEUTRÁLNÍ. LINEÁRNÍM ČLENĚNÍM PŘERUŠOVANÉ ODRAZY SOUSEDNÍCH BUDOV, NEBE I ULICE, ZAJISTÍ KRYSTALICKY LEDOVÝ VJEM – JAKO SIGNUM PRO SNADNOU IDENTIFIKACI DOMU VE MĚSTĚ.