DALŠÍ >

PROSEK COURT, KŘIŽOVATKA PROSECKÁ X VYSOČANSKÁ. PRAHA 9 PROSEK, SRPEN 2008. URBANISTICKÝ PŘÍSTUP RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ BLOKOVOU STRUKTURU, PŘIČEMŽ DÁVÁ VYNIKNOUT NOVÉMU PROSTORU NÁMĚSTÍ. NAVRŽENÝ OBJEKT ROVNĚŽ NAVAZUJE NA LINEÁRNÍ STRUKTURU SEKCIOVÝCH DOMŮ PODÉL ULICE VYSOČANSKÉ. SVOU KOMPOZICÍ NAVRŽENÝ OBJEKT AKCENTUJE NÁROŽÍ PŘI KŘIŽOVATCE DO ULIC PROSECKÁ X VYSOČANSKÁ A S ADMINISTRATIVNÍMI OBJEKTY PROSEK POINT VYTVÁŘÍ REAKČNĚ PNUTÝ PENDANT. SOUČASNĚ TAKÉ VE SVÉ PRODLOUŽENÉ OSE PŘEDURČUJE FORMU BUDOUCÍHO ZASTAVĚNÍ POZEMKU PŘES ULICI PROSECKÁ, KDE BY MĚLA VZNIKNOUT VÝŠKOVÁ DOMINANTA TOHOTO ÚZEMÍ. OBJEKT PŘEDSTAVUJE DVĚ VÝŠKOVĚ DIFERENCOVANÉ HMOTY, Z NICHŽ JEDNU TVOŘÍ "ŽILETKA" PŘI ULICI VYSOČANSKÁ A DRUHOU DVOUPODLAŽNÍ PŘEVÝŠENÁ "PLOTNA". PŘI NÁVRHU FASÁDY BYLA ZVOLENA KONCEPCE KAMENNÝCH ŠTÍTŮ V KOMBINACI S PROSKLENÝMI PRŮČELÍMI.