DALŠÍ >

RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA TROJA. PROJEKT - PROSINEC 2006. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO KOMPOZIČNÍHO ZÁMĚRU - VYTVOŘIT CENTRÁLNÍ PROSTOR MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTERÝ BY DOPLNIL PROSTOROVOU SKLADBU TÉTO KLIDNÉ REZIDENČNÍ ČÁSTI PRAHY. TOTO TĚŽIŠTĚ URBÁNNÍHO PROSTORU - "TROJSKÁ AGORA", VYŽADUJE UMÍSTĚNÍ STATICKÉHO OBJEKTU, KTERÝ SVÝM VÝRAZEM OVLÁDNE PROSTOR A SPOLEČNĚ S VELKORYSE ŘEŠENOU VEŘEJNOU PLOCHOU A PŘILEHLÝM PARKEM VZNIKNE DŮSTOJNÉ MÍSTO STŘETÁVÁNÍ OBYVATEL TÉTO MĚSTSKÉ ČÁSTI.