DALŠÍ >

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM KLÍČOV, PRAHA 9. PROJEKT - LEDEN 2007. HLAVNÍ ZÁSADOU CELKOVÉHO ŘEŠENÍ BYLO NAVRHNOUT NA DOSUD NEZASTAVĚNÝCH PLOCHÁCH SKUTEČNĚ MĚSTSKOU STRUKTURU ZASTAVĚNÍ S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ URBANISTICKOU PODOBU. NÁVRH PŘEDPOKLÁDÁ VZNIK KOMPAKTNÍCH STRUKTUR NA SEVŘENĚ KONCIPOVANÉM PŮDORYSU. JEDNÁ SE O URBANISTICKOU STRUKTURU SLOŽENOU ZE 13 SOLITÉRNÍCH OBJEKTŮ ROZLIČNÝCH FUNKCÍ, KTERÉ SVÝM USPOŘÁDÁNÍM EVOKUJÍ MĚSTSKÉ PROSTORY S ULICEMI A NÁMĚSTÍMI. JEDNOTLIVÉ OBJEKTY MAJÍ DLE FUNKCÍ ROZLIČNÉ FASÁDY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚČELU BUDOVY. PROBÍHÁ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.