ADMINISTRATIVNÍ DŮM BERYL, PRAHA 4-PANKRÁC. JE KONCIPOVÁN JAKO DVOJICE DEVÍTI PODLAŽNÍCH OBJEKTŮ, OSAZENÝCH NA PLATFORME PARKOVACÍCH PODLAŽÍ. ŘEŠENÍ HLAVNÍ HMOTY OBJEKTU JE UMOCNĚNO ZDVIHAJÍCÍ SE ATIKOU, VERTIKÁLNÍM PROLAMOVÁNÍM A HORIZONTÁLNÍM DYNAMICKÝM ČLENĚNÍM FASÁDNÍ DRAPÉRIE A ODLIŠNÝM MATERIÁLOVÝM ŘEŠENÍM „ ZÁŘEZŮ“ DO HLAVNÍCH HMOT. DO KONTRASTU VŮČI TĚMTO HMOTÁM JE POLOŽENA VOLBA UVOLNĚNÉHO A OTEVŘENÉHO PARTERU, PLATFORMY, NAD KTERÝM SE OBJEKT KONZOLOVITĚ VZNÁŠÍ.LINEÁRNÍM ČLENĚNÍM PŘERUŠOVANÉ ODRAZY SOUSEDNÍCH BUDOV, NEBE I ULICE, ZAJISTÍ KRYSTALICKÝ VJEM – JAKO SIGNUM PRO SNADNOU IDENTIFIKACI DOMU VE MĚSTĚ. ČLENĚNÍ PROSKLENÉ FASÁDY JE AKCENTOVÁNO VLOŽENÍM BAREVNÝCH HORIZONTÁLNÍCH PÁSŮ. DO KONTRASTU VŮČI CELOPROSKLENNÉ FASÁDĚ JE DÁNO ODLIŠNÉ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ „ ZÁŘEZŮ“, KTERÉ JSOU NAVRŽENY JAKO PEVNÉ HMOTY TVOŘENÉ TMAVÝM OBKLADEM ČLENĚNÝM PÁSOVÝMI OKNY.NAVRHOVANÁ HORIZONTÁLNĚ KOMPONOVANÁ HMOTA JE KONCIPOVÁNA, JAKO VÝRAZNÁ DOMINANTA JV ČÁSTI CENTRÁLNÉHO PROSTORU PANKRÁCKÉ PLÁNĚ, TVOŘÍCÍ JAKOUSI „ VSTUPNÍ JIŽNÍ BRÁNI“DO TÉTO ČÁSTI PRAHY PŘI KOMINIKAČNÍ OSE TVOŘENOU ULICÍ 5.KVĚTNA.