ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT - PROSEK SEVER B. PŘEDMĚTEM TÉTO ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ STUDIE JE NÁVRH KOMPOZIČNĚ VHODNÉ HMOTY V SEVERNÍ ČÁSTI PROSECKÉ PLÁNĚ, NEDALEKO STANICE METRA STŘÍŽKOV V PRAZE 9. NAVRHOVANÁ NOVOSTAVBA SE SNAŽÍ ZACHOVAT A MAXIMÁLNĚ PODPOŘIT PROSTOR CENTRÁLNÍHO PARKU. NAVRŽENÝ SOUBOR OBJEKTŮ SE SNAŽÍ O ELEGANTNÍ POKRAČOVÁNÍ PARKU, KTERÝ DÍKY ZAHLOUBENÍ ULICE JIŘETÍNSKÉ POKRAČUJE SKRZE JAKOUSI PARKOVOU LÁVKU DÁLE NA SEVER. NÁVRH PŘEDPOKLÁDÁ VZNIK ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU S KOMERČNÍM PARTEREM PŘI STANICI METRA STŘÍŽKOV. HMOTA JE TVOŘENA DVOJICÍ DYNAMICKY SE ZDVIHAJÍCÍCH 25-PODLAŽNÍCH OBJEKTŮ ( ADMINISTRATIVA ) NA SPOLEČNÉM PODNOŽÍ ( PARKING + KOMERČNÍ PLOCHY ).