DALŠÍ >

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ DŮM ROHAN II – ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHAZÍ NA ROZVOJOVÉM ÚZEMÍ ROHAN CITY, KTERÉ JE SITUOVÁNO NA DOSUD NEVYUŽITÉM A ZANEDBÁVÍNÉM ÚZEMÍ ROHANSKÉHO OSTROVA. NAVRHOVANÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE BLOKU D.I PLOŠNĚ, FUNKČNĚ A KAPACITNĚ RESPEKTUJE REGULAČNÍ PRVKY Z UVEDENÉ URBANISTICKÉ STUDIE ROHANSKÝ OSTROV A VYTVÁŘÍ JAKÝSI PENDANT PŮVODNÍ URBANISTICKÉ RASTROVÉ STRUKTURY STARÉHO KARLÍNA. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ ROZDĚLUJE BLOK FUNKČNĚ NA ADMINISTRATIVNÍ DŮM A BYTOVÝ DŮM. OBA OBJEKTY NA SEBE HMOTOVĚ NAVAZUJÍ, ALE PROVOZNĚ JSOU NEZÁVISLÉ, S ODDĚLENÝMI VSTUPY A VJEZDY DO SAMOSTATNÝCH GARÁŽÍ. HMOTA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BLOKU VYTVÁŘÍ PROSTOROVOU BARIÉRU SMĚREM K RUŠNÉ ULICI ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ, HMOTA OBYTNÉ ČÁSTI BLOKU OHRANIČUJE ZE TŘÍ STRAN KLIDNÝ PARKOVĚ UPRAVENÝ VNITROBLOK.