POLYFUNKČNÍ DŮM „COMENIUS“ NA VĚTRNÍKU – PRAHA 6. ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V LOKALITĚ SÍDLIŠTĚ PETŘINY, OHRANIČENO ULICEMI ANKARSKÁ, NA VĚTRNÍKU A U VĚTRNÍKU. NAVRHOVANÝ STUDENTSKÝ DŮM SVÝM TVAREM REAGUJE NA DÉLKY STÁVAJÍCÍCH HMOT KOLEJÍ NA VĚTRNÍKU A HVĚZDA - ZDE VŠAK FASÁDA VYTVÁŘÍ UZAVŘENÝ OBRYS A UVNITŘ TAK VZNIKÁ KLIDNÉ ATRIUM SE STŘEŠNÍ ZAHRADOU. OBJEKT ZÁROVEŇ SVÝM ORGANICKÝM TVAREM REAGUJE NA TVAR ŘEŠENÝCH POZEMKŮ A VYTVÁŘÍ HMOTOVÝ I VÝŠKOVÝ MEZIČLÁNEK MEZI STÁVAJÍCÍ URBANISTICKOU MEGASTRUKTUROU SÍDLIŠTĚ PETŘINY NA ZÁPADNÍ STRÁNĚ A DROBNĚJŠÍ VILOVOU ZÁSTAVBOU NA VÝCHODNÍ STRANĚ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. SVÝM VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM S 5NP SE OBJEKT PŘIZPŮSOBUJE OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ DESKOVÝCH PANELOVÝCH DOMŮ A KOLEJÍ A NEKONKURUJE SOUSEDÍCÍM BODOVÝM PANELOVÝM VĚŽÁKŮM.