POLYFUNKČNÍ DŮM - LOFTY KENVELO, PRAHA 8. PROJEKT: 2003, ZADÁNÍ: PŘESTAVBA TISKÁRNY, 60 NADSTANDARDNÍCH BYTŮ, GARNI-HOTEL, KOMERČNÍ PLOCHY, PODZEMNÍ PARKING. LOKALITA: POZEMEK NAD ÚZEMÍM SMÍCHOVA V ZÁPADNÍ ČÁSTI PRAHY 5 S VÝHLEDEM NA PRAŽSKÉ PANORAMA JE SEVŘEN V BLOKOVÉ STRUKTUŘE MĚSTA. KONCEPCE: PROJEKT ŘEŠÍ PŘEROD PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU NA ATYPICKÝ POLYFUNKČNÍ REZIDENČNÍ DŮM S LOFTY, VRSTVENÍM HMOT S ODPOVÍDAJÍCÍMI FUNKCEMI. JEDNODUCHÉ HMOTOVÉ KUBUSY VZNIKAJÍCÍ V RŮZNÝCH DOBÁCH JSOU NA SEBE VRSTVENY JAKO TZV. "ARCHITEKTONICKÉ PLÁSTVE".