OBCHODNÍ CENTRUM KRAKOV, PRAHA 8 - BOHNICE. NAVRHOVANÝ DVOUPODLAŽNÍ ROZSÁHLÝ KOMPLEX PŘILÉHÁ SVÝM PRŮČELÍM K ULICI, ČÍMŽ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ ČÁRU. OBJEKT MÁ JEDNOTNOU KOMPAKTNÍ HMOTU. JE ZAPUŠTĚN DO TERÉNU. PŘEVÝŠENÍ TERÉNU JE ROVNO PRÁVĚ VÝŠCE PODNOŽE. HRANOL MÁ NAKLONĚNOU ROVINU ATIKY A A PRŮČELÍ. ZEŠIKMENÍ FASÁD REAGUJE NA MOTÓNNOST OKOLNÍ ZÁSTAVBY. VÝRAZNÝM KOMPOZIČNÍM AKCENTEM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ JE PROSKLENÝ HRANOL KOMUNIKAČNÍ HALY, KTERÝ SVOU POLOHOU PODÉL ULICE LODŽSKÉ VÝRAZNĚ DOTVÁŘÍ MĚSTSKOU STRUKTURU OBCHODNÍ ULICE, A ZÁROVĚŇ VYUŽÍVÁ KUMULACI PASANTŮ U OKOLÍ ZASTÁVKY MHD.