NOVÝ CELEK MULTIFUNKČNÍHO CENTRA PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ JE NAVRŽEN ZE DVOU ZÁKLADNÍCH CELKŮ. PRVNÍ JE DVOUPODLAŽNÍ NÁSTUPNÍ PLATFORMA, JEŽ JE NAVRŽENA JAKO JEDNOCHUCHÝ LEŽÍCÍ HRANOL, KTERÝ JE NEPRAVIDELNĚ PROŘEZÁN ATRIÍ. NA TUTO PODNOŽ JSOU NASAZENY DESKOVÉ DOMY RŮZNÝCH DÉLEK A VÝŠEK (3-5 PODLAŽÍ). SMĚR TĚCHTO DOMŮ JE PŘEVZAT ZE STÁVAJÍCÍCH BUDOV HALY A ADMINISTRATIVY A OPROTI SMĚRU SPODNÍ PLATFORMY DOCHÁZÍ KE KŘÍŽENÍ SMĚRŮ. TÍM SE ZVYŠUJE VYUŽITELNOST ÚZEMÍ A VZNIKÁ NAPĚTÍ A DYNAMIKA MEZI OBĚMA CELKY. MYŠLENKA PLUJÍCÍCH KER JE DOPLNĚNA MÍRNĚ ZEŠIKMENÝMI STŘECHAMI DESKOVÝCH DOMŮ.