RED HILL HOTEl. PRAHA 6, ULICE EVROPSKÁ, AFRICKÁ, NIGERIJSKÁ. ZÁŘÍ 2007. ORGANICKÝ TVAR HOTELU JE NAVRŽENÝ TAK, ABY SE NENÁSILNĚ STAL DOMINANTOU CELÉHO OKOLÍ A ANIŽ BY CO DO VELIKOSTI A VÝŠKY HMOTOVĚ NENARUŠOVAL OKOLNÍ ZÁSTAVBU. KORPUS OBJEKTU BY MĚL BÝT ODPOUTÁN OD ZEMĚ A POCITOVĚ SE VZNÁŠET NAD PARKOVĚ UPRAVENOU PLOCHOU. SMĚREM NAHORU SE ROZŠIŘUJÍCÍ HMOTA NAVÍC CELÝ OBJEKT DYNAMIZUJE A VÝRAZNĚ HO ODLIŠUJE OD OKOLNÍ MONOTÓNNÍ A STRNULÉ KUBICKÉ ZÁSTAVBY. UVNITŘ HOTELU SE PAK SKRÝVÁ VELKORYSÝ PROSTOR ZASTŘEŠENÉHO ATRIA, KOLEM KTERÉHO OBÍHAJÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE S PŘÍSTUPY K HOTELOVÝM POKOJŮM.