POLYFUNKČNÍ OBJEKT - CTIRADOVA I. PŘEDMĚTEM ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ STUDIE BYL NÁVRH NOVOSTAVBY A REVITALIZACE STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘSKÉ BUDOVY. NÁVRH JE SITUOVÁN V KŘÍŽENÍ ULIC OTAKAROVA, NA ZÁMECKÉ A CTIRADOVA V PRAZE 4, NUSLÍCH. PODMÍNKY DOSTAVBY ÚZEMÍ BYLY DÁNY JIŽ JEHO SAMOTNÝM VÝZNAMEM V CELKOVÉM KONTEXTU NUSLÍ. JEDNALO SE O MIMOŘÁDNOU PŘÍLEŽITOST NAVRHNOUT KOMPAKTNÍ OBCHODNĚ ADMINISTRAČNÍ A BYTOVOU ZÓNU, KTERÁ SVOU KOMPOZICÍ PODPOŘÍ STÁVAJÍCÍ BLOKOVOU MĚSTSKOU STRUKTURU. PROJEKT PŘEDSTAVUJE PĚTIPODLAŽNÍ NOVOSTAVBU S MAXIMÁLNÍ VÝŠKOU ATIKY 222 m.n.m. ŘEŠENÍ HMOTY JE UMOCNĚNO ZDVIHAJÍCÍ SE ATIKOU A VÝRAZNÝM DYNAMICKÝM ŘEŠENÍM FASÁDNÍ DRAPERIE. DOMINANTNÍ NOVOSTAVBA MÁ PŘEVAŽUJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ FUNKCI, POUZE V PARTERU JE DOPLNĚNA O KOMERČNÍ PROSTORY. PŘILEHLÁ STÁVAJÍCÍ A V NÁVRHU REVITALIZOVANÁ BUDOVA KOMBINUJE FUNKCI ADMINISTRATIVNÍ S BYTOVÝM DOMEM.