DALŠÍ >

NOVOSTAVBA PARKOVACÍHO DOMU - PÍSKOVCOVÁ. OBJEKT JE NAVRŽEN NA KŘIŽOVATCE ULIC PROSECKÁ - VYSOČANSKÁ, V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 - PROSEK, NÁ MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ. Z JIHOVÝCHODU A JIHOZÁPADU JE POZEMEK VYMEZEN STÁVAJÍCÍ PANELOVOU ZÁSTAVBOU. NAVRŽENÝ OBJEKT PLNÍ FUNKCI DOČASNÉHO ČTYŘPODLAŽNÍHO PARKOVACÍHO DOMU, PŘIČEMŽ DANÝ NÁVRH RESPEKTUJE DANOSTI ÚZEMÍ A CITLIVĚ ZAČLEŇUJE STAVBU DO NOVĚ VZNIKLÉHO KONTEXTU. ARCHIEKTONICKY JE OBJEKT KONCIPOVÁN JAKO HORIZONTÁLNÍ, MAXIMÁLNĚ TRANSPARENTNÍ 4-PODLAŽNÍ HMOTA, KTERÁ JE NA SVÝCH OBOU KONCÍCH ZAOBLENA VLOŽENÝMI KRUHOVÝMI RAMPAMI. OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE TVOŘEN DLOUHÝMI VERTIKÁLNÍMI PRVKY Z PROFILOVÉHO SKLA PROFIT. JAKO CELEK JE FASÁDA AKCENTOVÁNA BAREVNÝM PODSVÍCENÍM. CELKOVÁ KAPACITA PARKOVACÍHO DOMU JE 247 PARKOVACÍCH STÁNÍ. PROJEKT BYL DOKONČEN V ZÁŘÍ 2013, NYNÍ JE VE FÁZI PŘÍPRAV PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.