DALŠÍ >

OBYTNÝ SOUBOR KOLBENOVA, PRAHA 9 – VYSOČANY. NÁVRH SE SNAŽÍ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ PEVNĚ UCHOPIT A VNÉST DO NĚJ POMOCÍ RACIONÁLNÍ KOMPOZICE JASNÝ URBANISTICKÝ ŘÁD VZHLEDEM K ROZŠÍŘENOSTI OKOLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÁSTAVBY. CÍLEM JE VYTVOŘIT PŘÍJEMNOU REZIDENČNÍ ZÁSTAVBU. NAVRŽENÝ SOUBOR JE TAK ROZDĚLEN DO 4 AUTONOMNÍCH BLOKŮ, KTERÉ UTVAŘÍ POLOUZAVŘENÉ OBYTNÉ PROSTORY S PARKOVĚ UPRAVENÝM DVOREM PRO MÍSTNÍ REZIDENTY. BUDOVY JSOU OPROTI OKOLÍ NAVÍC USAZENY NA VYVÝŠENÉM SOKLU PARKOVACÍHO POLOSUTERÉNU, ČÍMŽ JE DOSAŽENO POCITU VĚTŠÍHO SOUKROMÍ V RÁMCI TĚCHTO DVORŮ. ŘEŠENÍ NÁVRHU VYCHÁZÍ Z TRADIČNÍHO MODELU MĚSTSKÉHO OBYTNÉHO BLOKU A TAKÉ PŘIROZENĚ VYPLÍVÁ Z PŘÍMÉHO SOUSEDSTVÍ SE STÁVAJÍCÍ NEUTUŠENOU OKOLNÍ ZÁSTAVBOU. NÁROŽÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ JE DÁLE DOPLNĚNO O DOMINANTNÍ PRVEK VĚŽÍ, KTERÉ CELÝ SOUBOR URBANISTICKY I ARCHITEKTONICKY OZVLÁŠTŇUJÍ A UMOŽNÍ REZIDENTŮM ATRAKTIVNÍ VÝHLEDY SMĚREM K ÚDOLÍ ROKYTKY. JEDNÍM Z HLAVNÍCH MOTIVŮ NÁVRHU JE EKONOMIKA CELÉHO PROJEKTU. NÁVRH JE ZALOŽEN NA MAXIMÁLNÍ UNIFIKACI, OPAKOVATELNOSTI A RACIONÁLNOSTI, COŽ SE PROJEVUJE NAPŘ. MNOHONÁSOBNÝM OPAKOVÁNÍM CELÝCH SEKCÍ A DISPOZIČNÍCH ŘEŠENÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ. ROZDÍLY MEZI JEDNOTLIVÝMI BLOKY A OBJEKTY PAK VZNIKAJÍ RŮZNOU KOMBINACÍ NĚKOLIKA ZÁKLADNÍCH DISPOZIČNÍCH SCHÉMAT. VÝTVARNÉ POJETÍ FASÁD JE TVOŘENO PŘEDEVŠÍM NA JEDNODUCHÉM OPAKUJÍCÍM SE GRAFICKÉM MOTIVU, JEDNOTLIVÉ BLOKY SE ODLIŠUJÍ POUZE BAREVNOU KOMBINACÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ FASÁDY.