REZIDENCE NA LOUŽKU, PRAHA 5 - SMÍCHOV. PROJEKT – BŘEZEN 2018. TENTO PROJEKT DOLŇUJE STÁVAJÍCÍ URBANISTICKOU STRUKTURU REZIDENČNÍ ČTVRTI PLNÉ ZELENĚ A KLIDU A ZÁROVEŇ SE SNAŽÍ VYUŽÍT SVAŽITOSTI TERÉNU, VÝHLEDŮ DO ZELENĚ A VE VYŠŠÍCH PATRECH VÝHLEDŮ NA PANORAMA PRAHY. NAVRHOVANÝ REZIDENČNÍ OBJEKT LZE HMOTOVĚ ROZDĚLIT NA 4 ČÁSTI – LINEÁRNÍ PODNOŽ OSOVĚ ORIENTOVANOU VE SMĚRU SEVER-JIHOZÁPAD A 3 ČTYŘPODLAŽNÍ OBJEKTY PROMNĚLIVÉ VELIKOSTI. TAKTO VZNIKLÁ VZDUŠNÁ HŘEBENOVÁ STRUKTURA NEZATĚŽUJE HMOTOVĚ POZEMEK A ZÁROVEŇ TATO ARCHITEKTONICKÁ FORMA UMOŽŇUJE REALIZOVAT KOMFORNTÍ BYDLENÍ V JEDNOTLIVÝCH SOLITÉRNÍCH OBJEKTECH NA SPOLEČNÉ PODNOŽI. PŘI NÁVRHU OBJEKTU JSME VYUŽILI SVAŽITÉHO TERÉNU SMĚREM K JIHOVÝCHODU, DÍKY ČEMUŽ Z ULICE NA LOUŽKU NENÍ VIDĚT PODNOŽ A OBJEKT SE JEVÍ JAKO SKUPINA TŘÍ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH ČTYŘPODLAŽNÍCH DOMŮ.