REZIDENCE KOTELNA PARK RADLICE – PRAHA 5. ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ, JEDNÁ SE O POZEMEK NEVYUŽÍVANÉ A ZANEDBÁVÁNÉ PLOCHY BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU WALTROVKY. NAVRŽENÁ SESTUPNÁ KOMPOZICE KOLMÝCH OBYTNÝCH KŘÍDEL NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ VÝŠKY ZÁSTAVBY ZE ZÁPADNÍ STRANY A PLÁNOVANÉ VÝŠKY BUDOUCÍ ZÁSTAVBY Z VÝCHODNÍ STRANY A ZÁROVEŇ TAK MAXIMALIZUJE POČET BYTŮ S VÝHLEDEM SMĚREM DO RADLICKÉHO ÚDOLÍ A NA CENTRUM PRAHY.