REZIDENČNÍ AREÁL HLOUBĚTÍN – PRAHA 9. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE Z JIHU VYMEZENO FREKVENTOVANOU ULICÍ PODĚBRADSKOU, ZE SEVERU TRADIČNÍ MODERNISTICKOU OBYTNOU ZÁSTAVBOU (SUOMI HLOUBĚTÍN) A ZE ZÁPADU TĚLESEM VYVÝŠENÉ CYKLOSTEZKY TVOŘÍCÍ SPOLEČNĚ S KORYTEM ROKYTKY PŘÍRODNÍ BARIERU MEZI NAVRHOVANÝM REZIDENČNÍM AREÁLEM A DOŽÍVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ PRŮMYSLOVOU ZÁSTAVBOU NA SEVER OD PODĚBRADSKÉ. NÁVRH SESTÁVÁ Z PĚTICE ZALOMENÝCH STRUKTUR VYMEZUJÍCÍCH ZELENÉ POBYTOVÉ DVORY A NA SAMÉM JIHU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ KOMPOZICI DOPLŇUJE INICIAČNÍ VĚŽOVÝ DŮM U VSTUPU DO LOKALITY. FASÁDY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ JSOU POJATY VÝRAZNĚ GRAFICKY, ČÍMŽ SE VÝRAZNĚ ODLIŠÍ OD OKOLNÍ ZÁSTAVBY A SVÝM VÝRAZEM VYTVOŘÍ DESIGNOVÉ LOGO CELÉ LOKALITY. DYNAMICKÝ RYTMUS ZALOMENÝCH FASÁD JE TVOŘEN HORIZONTÁLNÍMI PÁSY OKEN, LODŽIÍ A PRŮBĚŽNÝCH BALKONŮ SE ZKOSENÝMI PARAPETNÍMI PÁSY.