BYTOVÝ DŮM LETŇANSKÝ VĚTRNÍK, PRAHA 9 - LETŇANY. PROJEKT - BŘEZEN 2003. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO ZÁMĚRU - VHODNĚ DOPLNIT CENTRÁLNÍ PROSTOR MĚSTSKÉ ČÁSTI LETŇANY A NAVÁZAT NA JEJÍ PROSTOROVOU SKLADBU. NÁŠ KONCEPT DOPLŇUJE KE STÁVAJÍCÍ LINEÁRNÍ URBANISTICKÉ STRUKTUŘE STRUKTURU VERTIKÁLNÍ - BODOVÝ VÝŠKOVÝ DŮM. NÁVRH SE NEOMEZUJE POUZE NA SAMOTNÝ OBJEKT, ALE ŘEŠÍ ÚZEMÍ JAKO CELEK. PROSTOROVÉ UVOLNĚNÍ PARTERU NÁM UMOŽNÍ VYTVOŘENÍ SKUTEČNĚ KVALITNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU S MNOŽSTVÍM NOVÝCH ZELENÝCH A ODPOČINKOVÝCH PLOCH.