REZIDENCE VELKÁ CHUCHLE. PROJEKT - LEDEN 2007. STRUKTURA OBJEKTU JE NAVRŽENA JAKO PĚTICE VERTIKÁLNÍCH HMOT OSAZENÝCH NA HORIZONTÁLNÍ PODNOŽI. PEVNÁ A KOMPAKTNÍ HMOTA JE NA SEVERNÍ STRANĚ ČLENĚNA DLOUHÝMI PÁSOVÝMI OKNY A NA JIŽNÍ ŘEŠENA JAKO CELOPROSKLENÁ S RASTREM VERTIKÁLNÍCH MEZIOKENNÍCH VLOŽEK. PARKING JE UMÍSTĚN NA JEDNOM PODZEMNÍM PODLAŽÍ A JE NAVRŽEN TAK, ABY JEHO POČET SPOLEČNĚ SE STÁNÍM NA TERÉNU SPLŇOVAL POŽADAVKY DOPRAVY V KLIDU. ZÁPADNÍ A SEVERNÍ FASÁDA JE KOMPAKTNĚJŠÍ A UZAVŘENĚJŠÍ, NAPROTI TOMU JIŽNÍ A VÝCHODNÍ JE NAVRŽENA JAKO OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ. TÍMTO JE DOSAŽENO EFEKTU POHLEDOVÉHO OTEVŘENÍ OBYTNÝCH PROSTOR BYTU A UZAVŘENÍ PROSTOR OBSLUŽNÝCH.