BYTOVÉ DOMY OKNA NAD VLTAVOU, PRAHA 8. PROJEKT 2003. ZADÁNÍ: 250 BYTŮ, PODZEMNÍ PARKING, STANDARDNÍ MALOMETRÁŽNÍ BYTY. LOKALITA: POZEMEK NA NÁHORNÍ ROVINĚ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI ĎÁBLICKÉHO SÍDLIŠTĚ V PRAZE 8 S VÝHLEDEM NA PRAŽSKÉ PANORAMA JE SEVŘEN MEZI NÁKUPNÍ CENTRUM A SPORTOVNÍ AREÁL. KONCEPCE: SILNÝ KONCEPT "SÍDLIŠTNÍHO DOMU", KTERÝ SVOU VELKORYSOSTÍ SMĚLE KONKURUJE SÍDLIŠTNÍ MEGASTRUKTUŘE A VYTVÁŘÍ NOVOU DOMINANTU NEHOMOGENNÍHO URBANISTICKÉHO PROSTORU. POPIS: JEDNODUCHÁ TENKÁ PERFOROVANÁ A "VZNÁŠEJÍCÍ SE" DESKA VELKÉHO MĚŘÍTKA DOMINUJE STŘETÁVÁNÍ RŮZNÝCH MĚSTSKÝCH FUNKCÍ.