DALŠÍ >

REZIDENCE NA VYHLÍDCE, PRAHA 9. PROJEKT - BŘEZEN 2003. PĚTICE TŘÍPODLAŽNÍCH BODOVÝCH ZALOMENÝCH BYTOVÝCH BLOKŮ JE OSAZENA PŘÍČNĚ NA PODÉLNÉM POLOZAPUŠTĚNÉM OBYTNÉM PODLAŽÍ S PODZEMNÍMI GARÁŽEMI. ORIENTACE A VÁJEMNÉ ODSTUPY PĚTICE BLOKŮ UMOŽNÍ VÝRAZNÉ PRŮHLEDY DO PRAŽSKÉ KOTLINY PŘÍMO Z ÚROVNĚ ULICE NA VYHLÍDCE, COŽ V SOUČASNOSTI VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBĚ NENÍ MOŽNÉ. JEDNOTLIVÉ OBYTNÉ BLOKY JSOU SI KONCEPČNĚ VELMI PODOBNÉ. HMOTOVÁ STRUKTURA OBJEKTŮ JE ZÁMĚRNĚ ROZČLENĚNA SMĚREM K ZÁPADU A JIHU VELKÝMI TRANSPARENTNÍMI PLOCHAMI, UMOŽŇUJÍCÍMI ATRAKTIVNÍ VÝHLEDY A PŘÍSTUP SLUNEČNÍHO SVĚTLA DO JEDNOTLIVÝCH BYTŮ.