BYDLENÍ SE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI NA BERÁNKU, PRAHA 12 - MODŘANY. ÚNOR 2004. KONCEPT BYDLENÍ V SEVŘENÉ SKUPINĚ BYL ZVOLEN SE ZÁMĚREM NAVOZENÍ POCITU BEZPEČÍ A SOUNÁLEŽITOSTI OBYVATEL ŽIJÍCÍCH V NÍ. K PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI JE PŘIVRÁCENA NEJVĚTŠÍ HMOTA Z OBYTNÉ SKUPINY S BYTY A PROSTORY PRO LÉKAŘSKÝ SERVIS. OSTATNÍ OBJEKTY JSOU ČISTĚ BYTOVÉ A V NÁVAZNOSTI NA VSTUPNÍ OBJEKT V ROZDÍLNĚ OBJEMNÝCH HMOTÁCH OBEMYKAJÍ VNITŘNÍ KLIDOVÝ DVŮR S VODNÍ PLOCHOU. JEDNOTLIVÉ ČTYŘPODLAŽNÍ OBJEKTY VYRŮSTAJÍCÍ Z JEDNOTNÉ ZÁKLADNY SPOLEČNÝCH GARÁŽÍ JSOU PROSTOUPENY PĚŠÍMI CESTAMI VYBÍHAJÍCÍMI VNĚ. CELÝ AREÁL POSTUPNĚ STOUPÁ PODLE SVAŽITOSTI TERÉNU OD ZÁPADU K JIHOVÝCHODU. VIZÍ AUTORŮ A INVESTORA JE NABÍDTNUTÍ BYDLENÍ V PŘÍRODNÍ A PARKOVĚ UPRAVENÉ ZELENI.