NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - PERNÍKÁŘKA. NÁVRH SE NACHÁZÍ NA POZEMKU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SMÍCHOV, PŘI ULICI U PERNÍKÁŘKY. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO KOMPOZIČNÍHO ZÁMĚRU - NAVRHNOUT SKUTEČNĚ MĚSTSKOU STRUKTURU ZASTAVĚNÍ, VHODNĚ DOPLNIT PROSTOROVOU SKLADBU TÉTO ČÁSTI SMÍCHOVA A PŘIZPŮSOBIT SE STÁVAJÍCÍMU URBÁNNÍMU PROSTORU REZIDENČNÍ ČTVRTI PLNÉ ZELENĚ A KLIDU. VÝRAZNOU MĚROU SE NA NÁVRHU PODEPSALA SVAŽITOST TERÉNU, KLIDOVÁ POLOHA, VÝHLED DO ZELENĚ A VE VYŠŠÍCH PATRECH I VÝHLED NA PANORAMA PRAHY. CÍLEM BYLO NAVRHNOUT KVALITNÍ BYDLENÍ V OPTICKY ODDĚLENÝCH JEDNOTKÁCH A VZBUDIT TAK DOJEM JEDINEČNOSTI. TOHOTO JE DOCÍLENO UVÁŽLIVOU KOMPOZICÍ HMOTY, ROZDĚLENÉ NA JEDNOTLIVÉ KORPUSY, KTERÉ SVÝM POSUNEM VYTVÁŘEJÍ VÝRAZNÝ DYNAMICKÝ DOJEM. SMĚREM NA OSLUNĚNÉ STRANY SE PLÁŠŤ BUDOVY VELKORYSE OTEVÍRÁ CELOPROSKLENOU FASÁDOU, UMOŽŇUJÍCÍMI VÝHLEDY A PŘÍSTUP SVĚTLA. OSTATNÍ FASÁDY JSOU NAOPAK PROŘEZÁNY POUZE ÚZKÝMI OKNY. TÍMTO ČLENĚNÍM JE DOSAŽENO EFEKTU POHLEDOVÉHO OTEVŘENÍ OBYTNÝCH PROSTOR BYTU A UZAVŘENÍ PROSTOR OBSLUŽNÝCH. PROJEKT JE NYNÍ VE FÁZI PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ.