DALŠÍ >

PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE JE NÁVRH I.-IV. ETAPY OBYTNÉHO SOUBORU V LOKALITĚ RAJSKÝ VRCH V PRAZE 14. POZEMKY JSOU ZE SEVEROVÝCHODU OHRANIČENY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ - OKRUHEM ČERNÝ MOST ( UL. OCELKOVA ), ZE SEVEROZÁPADU NOVOU BYTOVOU ZÁSTAVBOU ( OBYTNÝ SOUBOR ČIHADLA ), Z OSTATNÍCH STRAN PLOCHOU ZELENĚ. TOTO UMÍSTĚNÍ TAK S SEBOU PŘINÁŠÍ JAK VÝHODY BYDLENÍ V BLÍZKOSTI PŘÍRODNÍHO PARKU, TAK DOBROU DOPRAVNÍ DOSTUPNOST ( STANICE METRA RAJSKÁ ZAHRADA ). NOVÁ STRUKTURA ZÁSTAVBY BY MĚLA VYTVOŘIT RŮZNORODÉ A URBANISTICKY BOHATÉ PROSTŘEDÍ SE ŠIROKÝM SEGMENTEM NABÍZENÉHO TYPU BYDLENÍ, ZÁROVEŇ BY VŠAK SVOJI RACIONALITOU MĚLA MINIMALIZOVAT NUTNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY. URBANIZACE CELÉHO ÚZEMÍ JE ROZDĚLENA DO ČTYŘ ETAP VÝSTAVBY. V I. ETAPĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ ZÁSTAVBA ŘADOVÝCH A IZOLOVANÝCH RD, VE II. - IV. ETAPĚ BUDOU POSTUPNĚ REALIZOVÁNY JEDNOTLIVÉ BYTOVÉ DOMY.