IDEOVÁ STUDIE NOVOSTAVBY BYTOVÉHO DOMU V LOKALITĚ KAMÝK, V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 - ČERVEN 2014. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO KOMPOZIČNÍHO PŘEDPOKLADU - VYUŽÍT MIMOŘÁDNÉ POLOHY POZEMKU A JEHO SVAŽITOSTI A ZÁROVEŇ VYTVOŘIT PŘECHODOVÝ URBANISTICKÝ ČLÁNEK MEZI MEGASTRUKTUROU SÍDLIŠTĚ KAMÝK A NAVAZUJÍCÍ DROBNOU REZIDENČNÍ ZÁSTAVBOU. OBJEKT PŘEDSTAVUJE DYNAMICKOU ROZVLNĚNOU DESETIPODLAŽNÍ HORIZONTÁLÍ HMOTU, KTERÁ NARUŠUJE STRNULOST A ORTOGONALITU OKOLNÍ PANELOVÉ ZÁSTAVBY A PŘITOM HRAVÝM ZPŮSOBEM DOPLŇUJE JEJÍ VERTIKALITU. NA ZAPUŠTĚNÉM USTOUPENÉM SOKLU, JEŽ JE TVOŘEN DVOJICÍ PARKOVACÍCH PODZEMNÍCH PODLAŽÍ, JE UMÍSTĚNA ZVLNĚNÁ A PO JEDNOTLIVÝCH PATRECH SE ROZŠIŘUJÍCÍ HLAVNÍ DESETIPODLAŽNÍ HMOTA OBJEKTU. TATO DYNAMICKÁ DOMINANTA JE ZALOŽENA NA KONTRASTU DVOU ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ. SMĚREM NA OSLUNĚNÉ STRANY SE PLÁŠŤ BUDOVY VELKORYSE OTEVÍRÁ, SEVERNÍ STRANA JE PROŘEZÁNA POUZE PÁSOVÝMI OKNY S DROBNÝMI BAREVNÝMI AKCENTY. CHARAKTER NÁVRHU SE ŘÍDÍ POTŘEBAMI A SYTLEM ŽIVOTA CÍLOVÉ SKUPINY BUDOUCÍCH OBYVATEL - RODINY S MALÝMI DĚTMI. KAŽDÁ ZE TŘÍ VCHODOVÝCH SEKCÍ DOMU OBSAHUJE KOMUNIKAČNÍ JÁDRO PROPOJUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ BYTY S PROVOZNÍM ZÁZEMÍM A PODZEMNÍM PARKINGEM. NA KAŽDÉM PATŘE JSOU Z KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA PŘÍSTUPNY POUZE 3 - 4 BYTOVÉ JEDNOTKY, COŽ PŘINÁŠÍ JEDNOTLIVÝM BYTŮM DOSTATEČNOU DÁVKU SOUKROMÍ. SKLADBU OBJEKTU TVOŘÍ BYTOVÉ JEDNOTKY KATEGORIÍ 1+KK AŽ 5+KK. DÍKY JASNÉMU KONSTRUKČNÍMU SYSTÉMU A FIXNÍ POLOZE VERTIKÁLNÍCH JADER LZE SKLADBU BYTŮ V OBJEKTU VARIABILNĚ MĚNIT.