DALŠÍ >

ČERVEN 2012 - ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE REVITALIZACE AREÁLU DIPLOMATICKÉ ČTVRTI TROJA V LOKALITĚ PRAHA 7 A JEHO PŘEMĚNA NA LUXUSNÍ REZIDENČNÍ BYTOVÝ SOUBOR. ŘEŠENÝ AREÁL SE NACHÁZÍ V ATRAKTIVNÍ POLOZE NA HRANICI DROBNÉ REZIDENČNÍ ZÁSTAVBY. SOUBOR JE ZE SEVERU OHRANIČEN STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ - ULICÍ TROJSKÁ, Z VÝCHODU A ZÁPADU PAK KOMUNIKACEMI NA POZEMCÍCH INVESTORA. Z JIHU BEZPROSTŘEDNĚ VÁŽE NA PÁS REKREAČNÍ ZELENĚ PODÉL VLTAVY A PROTIPOVODŇOVÝ VAL S PĚŠÍ PROMENÁDOU. AREÁL DIPLOMATICKÉ ČTVRTI BYL DOSTAVĚN NA POČÁTKU 90. LET DLE PROJEKTU ARCHITEKTŮ JANA BOČANA A ZDEŇKA ROTHBAUERA A MĚL SLOUŽIT JAKO REZIDENCE ZAHRANIČNÍCH VELVYSLANECTVÍ. POLOREPREZENTATIVNÍ NÁPLŇ SE PROMÍTLA I DO VZHLEDU CELÉHO SOUBORU - PŘEHNANĚ VELKORYSÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S NEDOSTATKEM ZELENĚ, NADDIMENZOVANÉ BYTY S OMEZENOU NABÍDKOU KATEGORIÍ BYTŮ, POHLEDOVÁ UZAVŘENOST A UNIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, ZAJIŠŤUJÍCÍ VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI BYTŮ V OTEVŘENÉM AREÁLU. CÍLEM NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ UZAVŘENÉHO REZIDENČNÍHO KOMPLEXU, KTERÝ BUDE SPLŇOVAT SOUČASNÉ PŘEDSTAVY A POŽADAVKY NA LUXUSNÍ BYDLENÍ V BLÍZKOSTI MĚSTSKÉHO CENTRA A REKREAČNÍCH PLOCH PODÉL VLTAVY. ZÁKLADNÍ IDEOU NAVRHOVANÝCH HMOTOVÝCH ÚPRAV JE ROZDROBENÍ STÁVAJÍCÍHO HMOTNĚ PŮSOBÍCÍHO SOUBORU A PŘIMĚŘENÁ INDIVIDUALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ. HMOTOVĚ TĚŽKÉ OBJEKTY DĚLÍME ZRUŠENÍM NEVYUŽITELNÝCH SPOJOVACÍCH KRČKŮ DO MENŠÍCH HMOT SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ, KTERÉ SE VÍCE PŘIBLIŽUJÍ DROBNÉMU MĚŘÍTKU OKOLNÍ ZÁSTAVBY. V OSE RUŠENÉ CENTRÁLNÍ HALY NAVRHUJEME ZCELA NOVÝ OBJEKT BYTOVÉHO DOMU, KTERÝ ZAPLNÍ A PROSTOROVĚ ROZČLENÍ STÁVAJÍCÍ PŘEDIMENZOVANÝ PROSTOR CENTRÁLNÍHO NÁDVOŘÍ A ZÁROVEŇ VYTVOŘÍ MAXIMÁLNĚ PROSKLENOU FASÁDOU OŽIVUJÍCÍ KONTRAPUNKT MEZI SOUČASNÝMI OBJEKTY. VNITŘNÍMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DISPOZIC ZÍSKÁVÁME NOVÉ NADSTANDARTNÍ ŘEŠENÍ BYTŮ KATEGORIÍ 3+KK AŽ 6+KK. REDUKCÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁZEMÍ A ZÁSYPŮ SUTERÉNU VYTVÁŘÍME NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ JEŽ ODPOVÍDAJÍ POŽADOVANÉ KAPACITĚ OBYTNÉHO SOUBORU. FASÁDY OBJEKTŮ OBKLÁDÁME STŘÍDAVĚ TŘEMI ODSTÍNY PŘÍRODNÍHO KAMENE, KTERÝ JEDNOTLIVÝM DOMŮM PROPŮJČÍ ELEGANTNÍ A SOLIDNÍ VZHLED LUXUSNÍHO REZIDENČNÍHO OBJEKTU. V PŘIMĚŘENÉM AKCENTU DOPLNÍ FASÁDU OCELOVÁ TRELÁŽ NA POPÍNAVÉ ROSTLINY. PARTER AREÁLU A SPOLEČNÉ ZELENĚ JE DOPLNĚN O MNOŽSTVÍ PRVKŮ, KTERÉ VYTVÁŘÍ MOZAIKU RŮZNORODÝCH PROSTORŮ S CHARAKTERISTICKOU NÁLADOU.