PROSINEC 2013. PŘEDMĚTEM TÉTO ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ STUDIE JE NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁSTAVBY DALŠÍCH OBYTNÝCH ZÓN V POSTUPNĚ REALIZOVANÉM REZIDENČNÍM AREÁLU NA POZEMCÍCH MEZI PARKEM ŽIDOVSKÉ PECE A ULICÍ MALEŠICKOU V K.Ú. ŽIŽKOV - PRAHA 3. CELKOVÉ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ REZIDENČNÍHO AREÁLU JE CHARAKTERISTICKÉ JASNÝMI URBANISTICKÝMI STRUKTURAMI JEDNOTLIVÝCH ETAP, PROTO JSME I MY ZVOLILI VÝRAZNOU A ČITELNOU URBANISTICKOU STOPU, KTERÁ UMOŽŇUJE JASNOU IDENTIFIKACI ŘEŠENÝCH ETAP V CELKOVÉM KONTEXTU. HMOTY JSOU SVÝMI DELŠÍMI STRANAMI ORIENTOVÁNY VE SMĚRU VÝCHOD-ZÁPAD, COŽ UMOŽŇUJE SNADNÉ DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ SKLADBY MALÝCH BYTŮ PŘI HOSPODÁRNÉM ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH KOMUNIKACÍ. V NÁVRHU SE UPLATŇUJE VZESTUPNÁ KOMPOZICE HMOT JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ - VÝŠKA OBJEKTŮ SMĚREM OD VÝCHODU K ZÁPADU NARŮSTÁ, ZATÍMCO PŮDORYSNÁ STOPA OBJEKTŮ SE ZMENŠUJE - DOCHÁZÍ K DYNAMICKÉ GRADACI CELÉHO AREÁLU SMĚREM DO CENTRA MĚSTA A K VYTVOŘENÍ JAKÉSI " PŘÍDĚ " POMYSLNÉHO URBANISTICKÉHO PLAVIDLA. DŮLEŽITÝM PRVKEM NÁVRHU JE ČÁSTEČNÁ VÝŠKOVÁ SEGREGACE AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY OD POBYTOVÉHO PARTERU S PŘEDZAHRÁDKAMI. PARKOVÁNÍ JE UMÍSTĚNO DO POLOZAPUŠTĚNÝCH SUTERÉNŮ, ČÍMŽ VYTVÁŘÍME KLIDOVOU POBYTOVOU PLATFORMU, KTERÁ ZÁROVEŇ VYTVÁŘÍ PROSTOROVOU BARIÉRU SMĚREM K RUŠNÉ ULICI MALEŠICKÉ. JEDNOTLIVÉ OBJEKTY MAJÍ RŮZNOU BARVU FASÁD, DOPLNĚNOU O BAREVNÉ AKCENTY MEZIOKENNÍCH VLOŽEK.