STUDIE - KVĚTEN 2014. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V CENTRU OBCE ŠEBEROV. JEDNÁ SE O ÚZEMÍ S PŘEVÁŽNĚ PŮVODNÍ ZÁSTAVBOU V BLÍZKÉ VAZBĚ NA ZÁKLADNÍ OBČANSKOU VYBAVENOST ( ŠKOLA, KOSTEL, ... ). POZEMEK JE DEFINOVÁN PŮVODNÍ ZÁSTAVBOU RODINNÝCH DOMŮ A HLAVNÍ KOMUNIKACÍ " K HRNČÍŘŮM ". NA JEHO PLOŠE SE NACHÁZÍ DVA HISTORICKY VÝZNAMNÉ OBJEKTY ŠPEJCHARŮ, KTERÉ BYLY V RÁMCI PROJEKTU ZACHOVÁNY A REVITALIZOVÁNY. ÚZEMÍ BYLO V RÁMCI NÁVRHU FUNKČNĚ ROZDĚLENO DO TŘÍ ZÓN, KTERÉ UMOŽNÍ JEJICH BEZKOLIZNÍ SAMOSTATNÉ FUNGOVÁNÍ A ZÁROVEŇ VZÁJEMNOU PROPOJENOST. V ZÁPADNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ BYL NAVRŽEN SOUBOR OBJEKTŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZAMĚŘENÉ NA BYDLENÍ A PÉČI O SENIORY. JEDNÁ SE O DVA SAMOSTATNÉ OBJEKTY. OBJEKT "A", KTERÝ JE NAVRŽEN PRO ÚČELY BYDLENÍ SENIORŮ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A OBJEKT "B", KTERÝ PŘEDSTAVUJE BYTOVÝ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU. S PŘIHLÉDNUTÍM NA STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBU, KTERÁ JE TVOŘENA ZEJMÉNA PŮVODNÍMI VENKOVSKÝMI STAVENÍMI JE OBJEKT "A" ROZDĚLEN NA TŘI MENŠÍ HMOTY, ČÍMŽ SE SVÝM MĚŘÍTKEM ZÁSADNĚ PŘIBLÍŽIL CHARAKTERU OKOLÍ. OBJEKT "B" SVÝM ŘEŠENÍM REAGUJE NA HMOTY OBJEKTU "A" A URBANISTICKY DOPLŇUJE ARCHITEKTONICKÝ ZÁMĚR - ČTVEŘICE DLOUHÝCH, HŘEBENOVITĚ VEDLE SEBE POSAZENÝCH HMOT, KOLEM KTERÝCH SE ODEHRÁVÁ ZAHRADA. V NÁVAZNOSTI NA OBSLUŽNOU KOMUNIKACI, URČENOU ZEJMÉNA PRO PĚŠÍ A AUTOMOBILOVOU OBSLUHU DOMU PRO SENIORY, BYLA NAVRŽENA PARKOVACÍ ZÓNA, KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNA PŘEVÁŽNĚ PRO ÚČELY VEŘEJNÉHO PARKOVÁNÍ, V SOUVISLOSTI S AKTIVITAMI NOVÉHO NÁMĚSTÍ. PARKOVACÍ ZÓNU JSME POJALI JAKO ROZVOLNĚNOU PLOCHU, NEPRAVIDELNĚ A VÝRAZNĚ DOPLNĚNOU ZELENÍ, KTERÁ BUDE TVOŘIT ZKLIDŇUJÍCÍ PRVEK MEZI "TICHOU" ZÓNOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A DĚNÍM NA NÁMĚSTÍ.