BYTOVÝ DŮM LITOMĚŘICKÁ, PRAHA 9 – PROSEK. PROJEKT – ÚNOR 2016. HMOTA NAVRHOVANÉ BUDOVY JE TVOŘENA ZE DVOU ODLIŠNÝCH ČÁSTÍ– USTUPUJÍCÍM „SOKLEM“ PŘES DVĚ PODLAŽÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR (VSTUPY, RETAIL, PARKING, SKLEPY), VYROVNÁVAJÍCÍ VÝŠKOVĚ NAVAZUJÍCÍ TERÉNNÍ VAL A DOMINANTNÍ HMOTA OBYTNÝCH PODLAŽÍ. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ HMOTY OBYTNÝCH PODLAŽÍ JE VYTVOŘEN TŘEMI FASÁDAMI – DVĚ POLOUZAVŘENÉ FASÁDY DO ULIC LITOMĚŘICKÁ A VYSOČANSKÁ VYTVÁŘEJÍCÍ VÝRAZNĚ MĚSTOTVORNÉ NÁROŽÍ A ZÁROVEŇ V TĚCHTO ULICÍCH ELIMINUJÍ NEGATIVNÍ HLUKOVÉ POMĚRY, TŘETÍ FASÁDA OBRACEJÍCÍ SE K JIHOZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ JE TVOŘENA JEMNÝMI LINIEMI PRŮBĚŽNÝCH BALKÓNŮ, DO KTERÝCH JSOU ORIENTOVÁNY OBYTNÉ MÍSTNOSTI BYTŮ.