DALŠÍ >

BYTOVÝ DŮM NA VACKOVĚ – ZÓNA A2, PRAHA 3 – ŽIŽKOV. ŘEŠENÁ LOKALITA SE NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI NEFUNKČNÍHO NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ A JE VYMEZENÁ ULICEMI NA VACKOVĚ A MALEŠICKÁ, DÁLE PAK PARKEM ŽIDOVSKÉ PECE. URBANISTICKY JE ÚZEMÍ ROZDĚLENO NA ZÓNY, JEJICHŽ ARCHITEKTONICKÝM ZTVÁRNĚNÍM BYLY POVĚŘENY RŮZNÉ ARCHITEKTONICKÉ TÝMY. DÍKY TOMU TAK POSTUPNĚ VZNIKÁ PŮSOBIVÝ CELEK S JEDNOTNÝM KONCEPTEM ALE ZÁROVEŇ S RUZNÝM ARCHITEKTONICKÝM PŘÍSTUPEM. CELÝ SOUBOR V RÁMCI ZÓNY A2, KTERÝ JE ZASAZEN DO PARKOVĚ UPRAVENÉHO PARTERU S NÁMĚSTÍM A DĚTSKÝM HŘIŠTĚM, SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ SAMOSTATNÝCH OSMIPODLAŽNÍCH BUDOV A JEDNÉ PATNÁCTIPODLAŽNÍ BUDOVY. HLAVNÍ OBYTNÁ NÁPLŇ TĚCHTO BUDOV JE DOPLNĚNÁ O KOMERČNÍ PROSTORY A MATEŘSKOU ŠKOLKU. FASÁDA S VÝRAZNOU GRAFIKOU NA DELŠÍCH STRANÁCH NIŽŠÍCH BUDOV DOSAHUJE KONTRASTU OTEVŘENÝMI A BARVENĚ AKCENTOVANÝMI PEVNÝMI HORIZONTÁLNÍMI PÁSY. BALKONY TAK TVOŘÍ OTEVŘENÉ PÁSY, KTERÉ NA KRATŠÍCH FASÁDÁCH PŘECHÁZEJÍ V ZALOMENÉ HORIZONTÁLNÍ PÁSY, TVOŘENÉ USTPUJUCÍMI OKNY S TMAVÝMU MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI. FASÁDA VYŠŠÍ SOLITERNÍ BUDOVY JE TVOŘENÁ PODOBNÝMI ZALOMENÝMI HORIZONTÁLNÍMI PÁSY PROKLÁDANÝMI PÁSY OKEN S TMAVÝMI MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI JAKO BOČNÍ STRANY FASÁD NIŽŠÍCH BUDOV.