BYTOVÝ DŮM STŘELNIČNÁ, PRAHA 8 - KOBYLISY. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE ZASAZENÉ DO CELKOVÉ KONCEPCE SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE TVOŘENÉ DESKOVÝMI A BODOVÝMI DOMY. POZEMEK BYTOVÉHO DOMU JE VYMEZEN ĎÁBLICKÝM SÍDLIŠTĚM A ULICÍ STŘELNIČNÁ, KDE POMALU ODEZNÍVÁ SILNÁ URBANISTICKÁ MYŠLENKA KONCEPTU. NAVRHOVANÝ DŮM STŘELNIČNÁ JE TVOŘEN DVĚMA HLAVNÍMI HMOTAMI. NA JIHOZÁPADĚ 16-TI PODLAŽNÍ VĚŽÍ, NA KTEROU NAVAZUJE 6-TI PODLAŽNÍ HORIZONTÁLNÍ HMOTA VE TVARU PÍSMENE „U“. OBĚ DYNAMICKY ZALOMENÉ HMOTY JSOU OSAZENY NA SPOLEČNÉ JEDNOPODLAŽNÍ USTOUPENÉ KOMERČNÍ PODNOŽI. DYNAMICKY ZALOŽENÁ FASÁD JE TVOŘENÁ HORIZONTÁLNÍMI PÁSY OKEN A LODŽIÍ SE ZKOSENÝMI PARAPETNÍMI PÁSY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY JE ŘEŠENA VE SVĚTLE PROBARVENÉ OMÍTCE V KONTRASTU S TMAVÝM OBKLADEM MEZIOKENNÍCH VLOŽEK.