BYTOVÝ DŮM CTIRADOVA 8, PRAHA-NUSLE.JEDNÁ SE O 6-TI PODLAŽNÍ BYTOVÝ DŮM V PROLUCE DOMOVNÍHO BLOKU, JEŽ JE Z PŘEVÁŽNÉ ČÁSTI TVOŘEN ZÁSTAVBOU Z KONCE 19.STOL. A ZAČÁTKU 20.STOL. NA VSTUPNÍM PODLAŽÍ JE OSAZENA ROZLÁMANÁ HMOTA BYTOVÝCH JEDNOTEK.KOMPOZIČNĚ DŮM GRADUJE NEJEN ZALAMOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ, ALE I JEJICH VZÁJEMNÝM ODSTUPŇOVÁNÍM A POSTUPNÝM VYSOUVÁNÍM NAD ÚROVEŇ VSTUPU.POSLEDNÍ USTOUPENÉ PODLAŽÍ UMOŽŇUJE UMÍSTĚNÍ TERAS BYTŮ POSLEDNÍHO PODLAŽÍ. HMOTA MÁ SMĚREM DO ULICE HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ.VERTIKALITU DO TÉTO FASÁDY VNÁŠÍ SUBTILNÍ BALKONKY S BAREVNÝM AKCENTEM PŘES CELOU KONSTR. VÝŠKU PODLAŽÍ.NAOPAK U DVORNÍ FASÁDY PŘEVAŽUJE VERTIKALITA, A TO DÍKY PŮDORYSNÉMU ZALAMOVÁNÍ ČÁSTĚČNĚ VYCHÁZEJÍCÍHO Z TVARU POZEMKU. FASÁDY JSOU ČLENĚNY VELKÝMI TRANSPARENTNÍMI PLOCHAMI, UMOŽŇUJÍCÍ ATRAKTIVNÍ VÝHLEDY A PŘÍSTUP SLUNEČNÍHO SVĚTLA. TÍM DOCHÁZÍ K VÝRAZNÉMU HMOTOVÉMU ODLEHČENÍ DOMU PŘI ZACHOVÁNÍ INTEGRACE VNITŘNÍCH PROSTOR.OBJEKT JE ZASTŘEŠEN PLOCHOU OZELENĚNOU STŘECHOU.