DALŠÍ >

OBYTNÝ SOUBOR FERONA, PRAHA 7 – HOLEŠOVICE. CÍLEM TÉTO STUDIE JE NÁVRH STAVEB NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SKLADOVÉHO AREÁLU FERONA A.S. NÁVRH NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ MĚŘÍTKO A ČLENĚNÍ ZÁSTAVBY TÉTO ČÁSTI HOLEŠOVIC. PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT MALÉHO SKLADU SPOLEČNĚ S DVOREM SE STÁVÁ TĚŽIŠTĚM NOVÉ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY. REZIDENČNÍ SOUBOR STAVEB JE ROZDĚLEN DO 3 SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ, KDY KAŽDÁ ČÁST JE NAVRŽENÁ VE SVÉM VLASTNÍM STYLU. BUDOVY JSOU ROZMÍSTĚNÉ TAK, ABY UTVÁŘELY POLOUZAVŘENÉ OBYTNÉ PROSTORY S PARKOVĚ UPRAVENÝM DVOREM PRO MÍSTNÍ REZIDENTY. BYTOVÉ OBJEKTY A1 A A2 VYMEZUJÍ HRANICI AREÁLU SMĚREM DO ULICE JANKOVCOVA A ZÁROVEŇ OBJEKT A1 TVOŘÍ SE SVÝMI 12-TI PATRY VÝŠKOVOU DOMINANTU A JE JAKOUSI VSTUPNÍ BRANOU DO AREÁLU. ŘEŠENÍ NÁVRHU VYCHÁZÍ Z TRADIČNÍHO MODELU MĚSTSKÉHO OBYTNÉHO BLOKU A VZHLEDEM K BLÍZKOSTI RUŠNÝCH KOMUNIKACÍ VRBENSKÁ A ARGENTINSKÁ JSOU BUDOVY USAZENY NA VYVÝŠENÉM SOKLU PARKOVACÍHO POLOSUTERÉNU, ČÍMŽ JE DOSAŽENO POCITU VĚTŠÍHO SOUKROMÍ V RÁMCI NAVRŽENÝCH DVORŮ.