RODINNÉ DOMY MELICHÁRKOVÝCH – BRNO. LOKALITA NAVRHOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ SE NACHÁZÍ NA VÝCHODNÍM ÚPATÍ KOPCE HOLEDNÁ VE ČTVRTI JUNDROV. JEDNÁ SE O SVAŽITÝ POZEMEK ORIENTOVANÝ NA JIH OBKLOPENÝ ZAHRADAMI S POMĚRNĚ SLOŽITOU URBANISTICKOU VAZBOU NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU PANELOVÉHO DOMU A BODOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADNÍM MOTIVEM NÁVRHU JE KONCIPOVAT DVĚ ROZLEHLÉ VILY EVENTUELNĚ S OBJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLKY NEBO ORDINACEMI TAK, ABY SPLŇOVALY VEŠKERÉ NÁROKY NA MODERNÍ BYDLENÍ A ZÁROVEŇ SE VŠAK V DANÉ LOKALITĚ VÝRAZNĚ NEPROJEVOVALY JEJICH HMOTY A HARMONICKY SPLYNULY S OKOLNÍ OBYTNOU KRAJINOU. TOHO BYLO DOSAŽENO ZASAZENÍM OBJEKTŮ DO SVAHU TAK, ŽE ZELENÉ STŘECHY PLYNULE NAVAZUJÍ NA OKOLNÍ TERÉN. OBJEKTY RODINNÝCH DOMŮ VE TVARU PÍSMENE „L“ SE OTEVÍRAJÍ NA JIH A SVÝMI UZAVŘENÝMI FASÁDAMI SE ODKLÁNĚJÍ OD PANELOVÉ ZÁSTAVBY. VYMEZENÍ A ZASTÍNĚNÍ SOUKROMÉHO PROSTORU JE DOSAŽENO OSAZENÍM POSUVNÝCH DŘEVĚNÝCH ROŠTŮ.