VILA BABICE – ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V LOKALITĚ BABIC U ŘÍČAN. JEDNÁ SE O NÁVRH DVOUPODLAŽNÍ VILY S JEDNÍM PODZEMNÍM PODLAŽÍM A SE DVĚMA NADZEMNÍMI PODLAŽÍMI, Z NICHŽ DRUHÉ ZAUJÍMÁ POUZE TŘETINU PLOCHY PODLAŽÍ PRVNÍHO. OBĚ NADZEMNÍ PODLAŽÍ JSOU ZASTŘEŠENY PLOCHOU STŘECHOU S EXTENZIVNÍ ZELENÍ. LINEÁRNĚ LEVITUJÍCÍ HMOTA OBJEKTU JE PODPÍRÁNA V JEJÍCH KRATŠÍCH ČÁSTECH KAMENNÝMI STĚNAMI, KTERÉ JSOU REMINISCENCÍ NA SOUSEDNÍ KAMENNOU NA SUCHO SKLÁDANOU DĚLICÍ ZEĎ SOUSEDNÍHO POZEMKU S ŽULOVÝM LOMEM. HLAVNÍ HMOTA OBJEKTU JE SITUOVÁNA CO NEJBLÍŽE K VÝCHODNÍ HRANICI POZEMKU. TÍMTO UMÍSTĚNÍM JE MAXIMALIZOVÁNA PLOCHA POBYTOVÉ ZAHRADY, DO NÍŽ JSOU ORIENTOVÁNY OBYTNÉ MÍSTNOSTI, TERASA A VENKOVNÍ BAZÉN S VÍŘIVKOU. VÝHLEDY JSOU SMĚŘOVÁNY DO OKOLÍ A NA ZACHOVANÉ STÁVAJÍCÍ SMRKY, ZA NIMIŽ SE SKRÝVÁ POHOTOVOSTNÍ VJEZD A MANIPULAČNÍ PLOCHA SLOUŽÍCÍ I JAKO PROSTOR PRO HRY DĚTÍ.