RODINNÉ DOMY V ZÁMCÍCH – ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NA PRAVÉ ČÁSTI BŘEHU VLTAVY POD PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU V ZÁMCÍCH, MEZI OSADOU ZÁMKY NAD VLTAVOU A BOHNICEMI. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO KOMPOZIČNÍHO ZÁMĚRU – VHODNĚ DOPLNIT PROSTOROVOU SKLADBU TÉTO ČÁSTI NÁBŘEŽÍ VLTAVY A PŘIZPŮSOBIT SE STÁVAJÍCÍMU URBÁNNÍMU PROSTORU PLNÉHO ZELENĚ A KLIDU. NA USTOUPENÉ JEDNOPODLAŽNÍ LINEÁRNÍ PODNOŽI OSOVĚ ORIENTOVANÉ VE SMĚRU SEVER–JIH JE OSAZENA TROJICE DVOUPODLAŽNÍCH VERTIKÁLNÍCH OBYTNÝCH HRANOLŮ. TAKTO VZNIKLÁ VZDUŠNÁ HŘEBENOVÁ STRUKTURA NEZATĚŽUJE HMOTOVĚ POZEMEK A ZÁROVEŇ JEJÍ ARCHITEKTONICKÁ FORMA UMOŽŇUJE REALIZOVAT KOMFORTNÍ BYDLENÍ V JEDNOTLIVÝCH SOLITÉRNÍCH OBJEKTECH.