RODINNÝ DŮM MANŽELŮ HLAVÁČKOVÝCH V PRAZE - ŘEPORYJÍCH. PROJEKT - BŘEZEN 2006. LOKALITA NAVRHOVANÉHO RODINNÉHO DOMU SE NACHÁZÍ PŘI VÝCHODNÍM OKRAJI OBCE PRAHA - ŘEPORYJE, V ÚZEMÍ URČENÉM K VILOVÉ ZÁSTAVBĚ. JEDNÁ SE O PŮVODNÍ ZEMĚDĚLSKOU PLOCHU V MÍRNĚ SVAŽITÉM TERÉNU S NÁDHERNÝMI VÝHLEDY DO DALEJSKÉHO POTOKA. RODINNÝ DŮM JE NAVRŽEN TAK, ABY SVOU JEDNODUCHOU KŘÍŽOVOU KOMPOZICÍ UMOŽNIL VYUŽÍT SKLONITOST TERÉNU. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ PLOCHY, VYCHÁZEJÍCÍ Z PRŮCHODU VRSTEVNIC POZEMKEM, PODLAŽNOST 2 NP A CITLIVÝ ZPŮSOB ZASAZENÍ DO TERÉNU - MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ POLOZAPUŠTĚNÉHO PODZEMNÍHO PODLAŽÍ.