DALŠÍ >

PROJEKT MNICHOVICE II. LESNÍ VILA V MNICHOVICÍCH U PRAHY. PROJEKT - SRPEN 2008. TVAR VILY LZE POPSAT JAKO VÝRAZNĚ HORIZONTÁLNÍ HMOTU ZAPUŠTĚNOU DO SVAHU A OTEVŘENOU SMĚREM NA RYBNÍK V ÚDOLÍ, JEHOŽ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PLYNULE NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ TERÉN. USAZENÍM NÍZKÉ 1-PODLAŽNÍ HMOTY VILY DO SVAŽITÉHO TERÉNU SE PODAŘILO NENÁSILNÉ SPLYNUTÍ OBJEKTU S OKOLNÍ PŘÍRODOU. HMOTA OBSAHUJÍCÍ OBYTNOU ČÁST DOMU JE POSAZENA NA SOKL VSTUPNÍHO PODLAŽÍ S TECHNICKÝCM ZÁZEMÍM DOMU. PROVOZNÍ ŘEŠENÍ UVNITŘ VILY JE ŘEŠENO NA PRINCIPU HORIZONTÁLNÍHO DĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ. NÁVRH ZÁROVĚŇ VYUŽÍVÁ SVAŽITOSTI TERÉNU K VYTVOŘENÍ SYSTÉMU OPĚRNÝCH ZDÍ, KTERÝ ČLENÍ OKOLÍ VILY DO NĚKOLIKA RŮZNORODÝCH PROSTORŮ.