RODINNÝ DŮM MANŽELŮ REITTINGEROVÝCH V HLUBOČEPECH. ČERVENEC 2005. NÁVRH JE DETERMINOVÁN ORIENTACÍ POZEMKU KE SVĚTOVÝM STRANÁM A HMOTOVOU DISPOZICÍ DVOU DOMŮ S CÍLEM VYTVOŘIT REZIDENČNÍ OBJEKTY S MNOHOSTRANNOU FUNKČNÍ NÁPLNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍM ARCHITEKTONICKÝM VÝRAZEM. V RÁMCI NÁVRHU RODINNÝCH VIL JSOU TAKÉ ŘEŠENY MIKROURBANISTICKÉ VZTAHY UVNITŘ POZEMKŮ RODINNÉ DOMY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY SVOU JEDNODUCHOU KOMPOZICÍ DVOU ZEŠIKMENÝCH HRANOLŮ UMOCNILY SKLONITOST TERÉNU A REAGOVALY TAK NA PROTILEHLÉ SKÁLY. PROJEKT JE VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ.