REPREZENTAČNÍ REZIDENCE KOMERČNÍ BANKY V PRAZE 5. PROJEKT 1995. SPOLUAUTOR: JAROSLAV ZIMA, DA STUDIO. ZADÁNÍ: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BAROKNÍ USEDLOSTI NA SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ REPREZENTAČNÍ OBJEKT KOMERČNÍ BANKY, DOSTAVBA REZIDENČNÍHO AREÁLU VILOU PRO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A DOMEM STRÁVCE. LOKALITA: ATRAKTIVNÍ POZEMEK NA TEMENI "ZELENÉHO KOPCE" VE VILOVÉ ČTVRIT PRAHY 5. KONCEPCE: VYCHÁZÍ Z KONTRASTU MEZI PAMÁTKOU A NOVOU STAVBOU. NAVAZUJE NA FUNKCIONALISTICKOU TRADICI, KLADE DŮRAZ NA DOMINANTU A JEJÍ ZAKOŘENĚNÍ V TRADICI PRAŽSKÝCH USEDLOSTÍ. PROJEKT SE NEREALIZOVAL.