RODINNÝ DŮM V KOLONII. PROJEKT - ČERVENEC 2009. PRAHA PROSEK. OBJEKT NAVRHOVANÉHO DOMU JE UMÍSTĚN DO PROSTORU PŮVODNÍHO ČTYŘDOMKU. NAVRHOVANÝ OBJEKT NAVAZUJE NA URBANIZACI SEVŘENÝCH POZEMKŮ SE ČTYŘDOMKY, ČÍMŽ DODRŽUJE ODSTUPY OD SOUSEDNÍCH POZEMKŮ, RESPEKTUJE HMOTOVOU STRUKTURU OKOLNÍ ZÁSTAVBY A NENARUŠUJE PRINCIPY PŘIROZENÉ URBANIZACE PŮVODNÍ ROSTLÉ ZÁSTAVBY. SOUČASNĚ NÁVRH PŘEDPOKLÁDÁ MÍRNÝ ODSTUP OD SEVEROZÁPADNÍHO SOUSEDNÍHO POZEMKU, ČÍMŽ JE DOSAŽENO PROSVĚTLENÍ SUTERÉNU SKRZE NAVRHOVANÝ ANGLICKÝ DVOREK. NAVRHOVANÝ OBJEKT SE STÁVÁ JAKOUSI PŘEDZVĚSTÍ MOŽNÝCH BUDOUCÍCH PŘESTAVEB A DOSTAVEB ČTYRDOMKŮ V KOLONII.