VILA MANŽELŮ KOLAŘÍKOVÝCH VE STRÁNČICÍCH U PRAHY. PROJEKT 2000. ZADÁNÍ: RODINNÝ NADSTANDARDNÍ DŮM PRO NÁROČNÉHO KLIENTA. LOKALITA: POZEMEK NA JIŽNÍM OKRAJI PRAŽSKÉ AGLOMERACE OBKLOPENÝ TRADIČNÍ ZÁSTAVBOU. KONCEPCE: PROJEKT USILUJE O PRŮNIK NOVÉHO TYPU RODINNÉHO BYDLENÍ DO OKRAJOVÉ ČÁSTI MĚSTSKÉ AGLOMERACE A OPROŠŤUJE SE OD STYLU TZV. "PODNIKATELSKÉHO BAROKA". KLADE DŮRAZ NA ŘEŠENÍ TZV. MIKROURBANISTICKÝCH VZTAHŮ HMOTOVÝM ČLENĚNÍM DOMU DLE JEHO FUNKCÍ A VYUŽÍVÁ MODERNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ. POPIS: DŮM JE JEDNOPODLAŽNÍ SROSTLICÍ HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÝCH HMOT DLE JEJICH FUNKCÍ AKCENTOVANÝCH TZV. MEDITAČNÍ VĚŽÍ S KNIHOVNOU A VYHLÍDKOVOU TERASOU. PROJEKT SE NEREALIZOVAL.