DALŠÍ >

RODINNÝ DŮM MELICHÁREK – BRNO. LOKALITA NAVRHOVANÉHO RODINNÉHO DOMU SE NACHÁZÍ NA NEZASTAVĚNÉM A SVAŽITÉM POZEMKU VE SMĚRU SEVER – JIH. Z JIHU NA NĚJ NAVAZUJE PARKOVĚ UPRAVENÝ DVŮR ODDĚLENÝ OPĚRNOU ZDÍ, KTERÝ NÁLEŽÍ NOVOSTAVBĚ ŠESTIPODLAŽNÍHO ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU. Z VÝCHODNÍ STRANY JE POZEMEK VYMEZEN PŘÍSTUPOVOU PĚŠÍ KOMUNIKACÍ DO ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE, ZE SEVERU A ZÁPADU NEZASTAVĚNÝMI ZAHRADAMI. UMÍSTĚNÍ POZEMKU PŘINÁŠÍ VELKOU VÝHODY BYDLENÍ V ZELENI A ZÁROVEŇ NEDALEKO CENTRA MĚSTA. NÁVRH RESPEKTUJE DANÉ PODMÍNKY V ÚZEMÍ. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM, KONFIGURACÍ TERÉNU, PŘÍSTUPOVÝMI POMĚRY, ORIENTACÍ KE SVĚTOVÝM STRANÁM, PODMÍNKAMI TECHNICKÉ VYBAVENOSTI A S PŘÍRODNÍ PODMÍNKAMI. HLAVNÍ HMOTA OBJEKTU MÁ TVAR JEDNODUCHÉHO HORIZONTÁLNÍHO KVÁDRU, NA KTERÉM JE UMÍSTĚNA STŘEŠNÍ NÁSTAVBA. NA HLAVNÍ HMOTU NAVAZUJÍ KAMENNÉ ZDI VYMEZUJÍCÍ POBYTOVÉ ATRIUM, DO KTERÉHO JSOU POHLEDOVĚ ORIENTOVÁNY VEŠKERÉ HLAVNÍ PROSTORY DOMU. PŘI UMISŤOVÁNÍ OBJEKTU BYLO VYUŽITO SVAŽITOSTI TERÉNU A HMOTA OBJEKTU S ATRIEM JE DO NĚJ ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNA. OBJEKT JE VÝŠKOVĚ OSAZEN TAK, ABY BYLO DOSAŽENO PŘIBLIŽNĚ VYROVNANÉ BILANCE VYTĚŽENÉ A NASYPANÉ ZEMINY. STŘECHA HLAVNÍ HMOTY OBJEKTU JE PLYNULE PROPOJENÁ S ROSTLÝM TERÉNEM A ZÁROVEŃ JE NAVRŽENA JAKO ZELENÁ.