OBYTNÝ SOUBOR NOVÉ BENICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - UHŘÍNĚVES, PRAHA - BENICE. URBANISTICKÁ STUDIE. ČERVEN 2004. ZÁSADY ŘEŠENÍ: POSÍLENÍ ZELENĚ V OKOLÍ PITKOVICKÉHO POTOKA, VYTVOŘENÍ PÁSU IZOLAČNÍ ZELENĚ, V KONTEXTU S PLÁNOVANOU ÚPRAVOU KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU VÝCHODNĚ OD UHŘÍNĚVSI, NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU PŘI KOMUNIKACI UHŘÍNĚVES PRŮHONICE, UMOŽNĚNÍ KLIDOVÉHO PĚŠÍHO KOMUNIKAČNÍHO POPOJENÍ STÁVAÍCÍ ZÁSTAVBY V UHŘÍNĚVSI, PITKOVICKÉHO POTOKA A VÝHLEDOVĚ I BENIC S MOŽNOSTÍ RELAXAČNÍHO A I SPORTOVNÍHO VYŽITÍ.