DALŠÍ >

REZIDENČNÍ ZELENÁ ZÓNA VELKÁ SKÁLA, PRAHA 8 - TRÓJA. PROJEKT - BŘEZEN 2008. HLAVNÍM CÍLEM STUDIE JE VYTVOŘENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ KRAJINY S DOMINUJÍCÍMI PŘÍRODNÍMI PRVKY - STROMY, KEŘE, STUPŇOVITOST TERÉNU, VODA , PĚŠÍ TRASY, ODPOČINKOVÝ PROSTOR. SEM JSME INTEGROVALI OBYTNÉ BUDOVY VYTVÁŘEJÍCÍ SPOLU S PŘÍRODOU KRAJINNĚ OBYTNÝ RÁMEC. CELÝ PROSTOR JE USPOŘÁDÁN POUZE ORGANICKY - NEJSOU ZDE ŽÁDNÉ PŘÍMKY, ŽÁDNÉ PRAVÉ ÚHLY. ROVNĚŽ JSME RESPEKTOVALI SOUČASNÉ HODNOTY ÚZEMÍ - TVAROVÁNÍ TERÉNU NEOVLIVNĚNÉ ČLOVĚKEM, MORFOLOGIE. V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ PŘÍRODNÍ MONUMENT "VELKÁ SKÁLA", STUDIE HO ZACHOVÁVÁ A RESPEKTUJE, JAKO DOMINANTU CELÉ OBLASTI.